Kdo jsme?

Jsme uskupení aktivních občanů Mohelnice a přidružených obcí založené na platformě sdružení nezávislých občanů a občanek města. Vznikli jsme na jaře roku 2018, kdy nás spojila nespokojenost se současným směřováním města, ale i chuť změnit to k lepšímu. V komunálních volbách v říjnu 2018 byl občany a občankami města Mohelnice do městského zastupitelstva zvolen lídr naší kandidátky Tadeáš Bača, který se tak stal nejmladším zastupitelem v České republice.

Komunální volby 2018

%

Počet hlasů v procentech

Počet hlasů celkem

Zastupitelů

Jak dál?

Nejsme projekt na jedno volební období, a proto pokračujeme dál! V následujících 4 letech budeme prosazovat náš program v zastupitelstvu, ale i mimo něj, budeme se dál starat o zanedbaný městský mobiliář, budeme dál sázet stromy a hlavně se budeme bavit s občany Mohelnice a společně s nimi připravovat podrobnou vizi rozvoje města.

Jaké jsou naše hodnoty?

Transparentnost

Chceme město transparentní, které nebude před občany nic tajit! Transparentní město zveřejňuje veškeré zápisy z jednání poradních i výkonných orgánů a pravidelně zveřejňuje přehledný rozklikávací rozpočet.

Solidarita

Chceme město solidární (nejen) se svými obyvateli, takové město má kvalitní a pro všechny dostupné sociální služby a dokáže nabídnout dostupné bydlení jak mladým lidem, tak všem znevýhodněným rodinám i jednotlivcům. V solidárním městě nemá žádný školák hlad, protože město školní obědy a svačiny finančně podporuje, senioři si mohou užívat důchodu a matky samoživitelky nemusí obracet každou korunu.

Udržitelnost

Udržitelnost, neboli udržitelný rozvoj, je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím generacím v co nejméně pozměněné podobě. Je postavený na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři.

Participace

Co je to participace? Přímé zapojení občanů do rozhodování o rozvoji města. Část rozpočtu se vyčlení a občané sami rozhodnou na jaký účel tyto peníze půjdou, lépe se tak zohlední drobné požadavky, ale i dlouho nesplněné větší investice.

Svoboda

Svoboda se může zdát jako abstraktní pojem, ale týká se i města. Svobodné město netrpí přílišnou byrokracií, jeho občané si zde vyřídí zábor místa, povolení k výsadbě stromu, či jiné úřední záležitosti pomocí jednoduché mobilní aplikace.

Vzdělanost

Město je zřizovatelem mateřských a základních škol a s těmi může pracovat a zvyšovat tak vzdělanost svých obyvatel. Dnešní zkostnatělý systém nepohlíží na děti, jako na jednotlivce, ale jako na jednotnou masu, to se změní se zavedením alternativních vzdělávacích směrů, jako je waldorfské, či montessori vzdělávání, které prosazujeme. Školství se musí více přizpůsobovat chodu společnosti, my vidíme budoucnost ve všeobecném vzdělávání, proto chceme klást důraz, jak na humanitní, tak na přírodní, či technické obory, především však na jazyky, počítačovou gramotnost a základy společenských věd, neboli občanku.