Tadeáš Bača

Tadeáš Bača

zastupitel města Mohelnice, předseda ZO

Jmenuji se Tadeáš Bača, jsem členem politického hnutí Změna, dálkově studuji veřejnou správu a s krátkou přestávkou žiji celý život v Mohelnici, kde jsem byl říjnu 2018 zvolen do zastupitelstva města z prvního místa kandidátky Změna je možná!, čímž jsem se ve svých osmnácti letech stal nejmladším zastupitelem v historii města a jedním z nejmladších zastupitelů v republice.
K zájmu o politiku a veřejné dění mě přivedla již v dětských letech prababička, na debaty s ní nikdy nezapomenu, protože mě naučily, že nejde jenom o skupinku několika vyvolených miliardářů, ale že na každém z nás záleží.
Jsem zelený levičák, hlásím se k eurofederalismu a v zastupitelstvu tvrdě prosazuji program Změny.
Bc. Kateřina Bílková

Bc. Kateřina Bílková

zdravotní sestra a sociální pracovnice

Jmenuji se Kateřina Bílková a v oboru zdravotně sociálním se pohybuji od 18 let. Po absolvování Střední zdravotnické školy v Olomouci jsem pracovala 6 let jako zdravotní sestra lůžka v FN Olomouc. V průběhu mateřské dovolené jsem dokončila bakalářské studium v Ostravě obor sociální pedagogika a dalších 8 let jsem pracovala v domově důchodců jako sociální pracovnice. Po té jsem se opět vrátila ke zdravotnictví na lůžka dlouhodobé ošetřovatelské péče jako zdravotně sociální pracovník. Nyní pracuji v Nejste sami – mobilní hospic, z. ú. jako . Podílela jsem se na tvorbě sociálních standardů pobytových i terénních služeb. Úspěšně jsem prošla dvěma inspekcemi sociálních služeb. Mé profesní zaměření, přestože jsem dětská zdravotní sestra, je spíše na seniory a osoby se zdravotním postižením. Nyní je moje zaměření vedeno cestou paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu.

Mgr. Jan Sedláček

Mgr. Jan Sedláček

učitel Čj a ZSV

Narodil jsem se 5. 11. 1951 v Boskovicích. Později jsme se přestěhovali do Letovic, kde jsem absolvoval základní školu. Poté jsem chodil na střední průmyslovou školu strojní do Jedovnic, kde jsem v roce 1971 maturoval. Po maturitě jsem krátce pracoval v TOS Kuřim jako technický pracovník a posléze u Ingstavu Brno jako dělník na stavbě brněnského vodovodu a v Náchodě na stavbě kanalizace. V r. 1975 jsem nastoupil jako vychovatel na učiliště pozemních staveb v Náchodě. Po absolvování dvouleté základní vojenské služby v letech 1975 – 1977 jsem nastoupil do zaměstnání jako vychovatel u Univy v Letovicích. V roce 1977 jsem začal studovat pedagogickou fakultu obor učitelství 5-12 český jazyk a občanská nauka. Od roku 1980 jsem učil na základní škole v Rohli a mezi lety 1983 – 1993 jsem pracoval jako vychovatel na domově obchodní akademie v Mohelnici. Roku 1984 jsme se přestěhovali do Mohelnice, kde jsem vstoupil do ČSOP, ve kterém jsem působil do 90. let. Počátkem 90. let jsme s kamarády založili místní organizaci Strany zelených. Později, když jsem odešel pracovat do Letovic, se organizace rozpadla. V letech 1993 – 1994 jsem učil na základní škole v Bílé Lhotě a poté mezi lety 1994 – 2011 na Střední odborné škole v Letovicích. V 60 letech jsem odešel do předčasného důchodu a odstěhoval se do Václavova. V roce jsem 2015 se přestěhoval zpět do Mohelnice.

Ondřej Nevrlý

Ondřej Nevrlý

místopředseda ZO

Ing. Bohumír Tichánek

Ing. Bohumír Tichánek

člen hnutí Změna, učitel

Mgr. Dagmar Protivová

Mgr. Dagmar Protivová

knihovnice

Eva Kličková

Eva Kličková

živnostnice