Tadeáš Bača

Tadeáš Bača

zastupitel města Mohelnice

Jmenuji se Tadeáš Bača a o veřejné dění se zajímám od dětství, dálkově studuji veřejnou správu a s krátkou přestávkou žiji celý život v Mohelnici, kde jsem byl říjnu 2018 zvolen do zastupitelstva města z prvního místa kandidátky Změna je možná!, čímž jsem se ve svých osmnácti letech stal nejmladším zastupitelem v historii města a jedním z nejmladších zastupitelů v republice.
K zájmu o politiku a veřejné dění mě přivedla již v dětských letech prababička, na debaty s ní nikdy nezapomenu, protože mě naučily, že nejde jenom o skupinku několika vyvolených miliardářů, ale že na každém z nás záleží.
Ve volném čase se věnuji četbě, poslechu dobré muziky i (nešikovnému) brnkání na kytaru, dějinám, cestování vlakem (po České republice i Evropě) a zahradničení v sadu, který máme s kamarádem v Křemačově. 🙂
V zastupitelstvu rázně prosazuji program Změny.
Bc. Kateřina Bílková

Bc. Kateřina Bílková

zdravotní sestra a sociální pracovnice

Jmenuji se Kateřina Bílková a v oboru zdravotně sociálním se pohybuji od 18 let. Po absolvování Střední zdravotnické školy v Olomouci jsem pracovala 6 let jako zdravotní sestra lůžka v FN Olomouc. V průběhu mateřské dovolené jsem dokončila bakalářské studium v Ostravě obor sociální pedagogika a dalších 8 let jsem pracovala v domově důchodců jako sociální pracovnice. Po té jsem se opět vrátila ke zdravotnictví na lůžka dlouhodobé ošetřovatelské péče jako zdravotně sociální pracovník. Nyní pracuji v Nejste sami – mobilní hospic, z. ú. jako . Podílela jsem se na tvorbě sociálních standardů pobytových i terénních služeb. Úspěšně jsem prošla dvěma inspekcemi sociálních služeb. Mé profesní zaměření, přestože jsem dětská zdravotní sestra, je spíše na seniory a osoby se zdravotním postižením. Nyní je moje zaměření vedeno cestou paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu.

Mgr. Jan Sedláček

Mgr. Jan Sedláček

učitel Čj a ZSV

Narodil jsem se 5. 11. 1951 v Boskovicích. Později jsme se přestěhovali do Letovic, kde jsem absolvoval základní školu. Poté jsem chodil na střední průmyslovou školu strojní do Jedovnic, kde jsem v roce 1971 maturoval. Po maturitě jsem krátce pracoval v TOS Kuřim jako technický pracovník a posléze u Ingstavu Brno jako dělník na stavbě brněnského vodovodu a v Náchodě na stavbě kanalizace. V r. 1975 jsem nastoupil jako vychovatel na učiliště pozemních staveb v Náchodě. Po absolvování dvouleté základní vojenské služby v letech 1975 – 1977 jsem nastoupil do zaměstnání jako vychovatel u Univy v Letovicích. V roce 1977 jsem začal studovat pedagogickou fakultu obor učitelství 5-12 český jazyk a občanská nauka. Od roku 1980 jsem učil na základní škole v Rohli a mezi lety 1983 – 1993 jsem pracoval jako vychovatel na domově obchodní akademie v Mohelnici. Roku 1984 jsme se přestěhovali do Mohelnice, kde jsem vstoupil do ČSOP, ve kterém jsem působil do 90. let. Počátkem 90. let jsme s kamarády založili místní organizaci Strany zelených. Později, když jsem odešel pracovat do Letovic, se organizace rozpadla. V letech 1993 – 1994 jsem učil na základní škole v Bílé Lhotě a poté mezi lety 1994 – 2011 na Střední odborné škole v Letovicích. V 60 letech jsem odešel do předčasného důchodu a odstěhoval se do Václavova. V roce jsem 2015 se přestěhoval zpět do Mohelnice.

Ing. Eduard Šnévajs

Ing. Eduard Šnévajs

živnostník

Žiji v Újezdě, vystudoval jsem Vysokou školu strojní a textilní v Liberci, pracuji, jako kameník a programátor, aktivně jsem pracoval v mohelnickém automotoklubu. V komunální politice se angažuji, protože vidím, že z křesla domova nic nezměním. Mezi má témata patří především přidružené obce, bezpečnost a doprava.

Ondřej Nevrlý

Ondřej Nevrlý

místopředseda ZO

Mgr. Dagmar Protivová

Mgr. Dagmar Protivová

knihovnice

Eva Kličková

Eva Kličková

živnostnice

Jan Peškar

Jan Peškar

student, umělec