Náš zastupitel Tadeáš Bača o čtvrtém jednání zastupitelstva města Mohelnice.

Zdravím všechny! 📣
Ve středu 6.3.2019 se uskutečnilo čtvrté (mimořádné) jednání zastupitelstva města. Jak jsem předem avizoval, na programu byl mimo jiné návrh na prodej bytu 🏢v domě na ulici Olomoucká. Na začátku jednání zastupitelstva jsem navrhl stažení tohoto bodu z programu, návrh bohužel nebyl schválen, ale zajímavostí je, že jej mimo jiné podpořil radní pan Wolf🍒.
Během diskuze k bodu „prodej bytu“ jsem byl jediný zastupitel, který se vymezil proti privatizaci byť jediného městského bytu a to i přesto, že se proti privatizaci a s ní spojeným zvyšování nájmů v předvolební kampani stavěli i mnohé další subjekty… 😏Město tak bohužel přišlo o další byt, to mě jen utvrdilo v nutnosti zabránit jakékoliv další privatizaci – připravujeme plán, který zveřejníme v nejbližších týdnech..!😍
Na závěr v bodě různé jsem navrhl usnesení „zastupitelstvo rozhoduje o připojení se k mezinárodní kampani „vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky ve dnech 8. 3. 2019 – 11. 3. 2019“ tento návrh bohužel neprošel – i přesto, že získal podporu napříč zastupitelstvem, nenašla část zastupitelů odvahu projevit názor a raději zmáčkli tlačítko „zdržel se“, chyběly pouhé tři hlasy… Po letech tak na budově městského úřadu nezavlaje vlajka Tibetu… 
Lehkým zklamáním z tohoto jednání se netajím, ale je to posilující zklamání, příště privatizaci zabráníme a vlajku vyvěsíme!🍀
Pojďte do toho s námi, Změna je možná‼️