„Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života“ výrok Charlieho Chaplina nad kterým by měla popřemýšlet většina členů rady města Mohelnice.
Rada města Mohelnice totiž na svém pondělním jednání odmítla vytvořit komisi pro životní prostředí a komisi sociální, Změna je možná! považuje tento postoj rady za bezprecedentní poškozování našeho města a především jeho budoucnosti.
„Těžko bych hledal město o velikosti Mohelnice, které nemá komisi, či výbor pro životní prostředí a otázky sociální. Bohužel jde jen o další příklad zlovůle moci, které skutečně na zájmech města nezáleží, čest výjimkám.“ uvedl náš zastupitel Tadeáš Bača.
„Je potěšující, že v našem městě nejsou žádné problémy sociální a problémy životního prostředí a že je do budoucna ani neočekáváme, můžeme se tedy v klidu věnovat pouze sportu a kultuře.“ kvitoval ironicky Jan Sedláček.
V následujících dnech budeme diskutovat se zástupci dalších subjektů, které v Mohelnici působí i s dalšími občany našeho města a věříme, že společně najdeme řešení této situace.