Tento text píšu v jednu ráno, takže nebude dokonalý a už vůbec nebude obsahovat všechny mé postřehy z roku v zastupitelstvu, ale rozhodně bude obsahovat aktuální myšlenky, které chci napsat.
Takže…
6. 10. 2018 jsem byl po několikaměsíční náročné a krásné kampani občany a občankami města Mohelnice zvolen zastupitelem, čímž jsem se stal nejen nejmladším zastupitelem v historii Mohelnice, ale i nejmladším zastupitelem v České republice. Obrovský dík za toto patřil a stále patří voličům a voličkám, kandidátkám i kandidátům, mým přátelům a prababči, takže po roce znovu DÍKY!
POZICE A OPOZICE
Napsal jsem v den zvolení na svůj Facebook „Mohelnické demokracii gratuluji (…) budu tvrdou opozicí!“ a tento svůj závazek dodržuji, i když po roce v zastupitelstvu musím říct, že to s tou pozicí a opozicí není úplně jednoduché. Jsou totiž v opozici i pozici lidé, které mám rád, se kterými se na spoustě věcí shodnu a u kterých dovedu (po roce) říct, že jich je v zastupitelstvu moc málo. Jako příklad uvedu dvě (poziční) ženy – Evu Strupkovou a Janu Kubíčkovou, se kterými se samosebou neshodnu na všem, ale i přesto můžu říct, že by městu víc takových lidí v zastupitelstvu tuze prospělo! No a stejně tak jsou v pozici i opozici lidé zatížení minulostí, kteří osobními půtkami a mindráky táhnou město dolů, jmenovat nebudu, neb jména předkládá sama porevoluční historie našeho města.
NÁVRHY
Navrhoval jsem během roku spoustu usnesení, která vyplývala přímo z našeho programu, až do nedávna jsem tak byl po starostovi zastupitelem s druhým nejvyšším počtem návrhů, když v tom jsem byl předběhnut zastupitelem Němcem. Mezi návrhy „z mé dílny“ musím vypíchnout navýšení příspěvku na hospicovou péči, byť o pouhých pár tisíc korun, nebo návrh na zřízení výboru pro životní prostředí a veřejný prostor, o kterém se však bude hlasovat až na příštím jednání zastupitelstva města.
Spousta z mnou navrhovaných usnesení nebyla úspěšná, bohužel šlo často o opatření, která jsou v onom západním světě, který už 30 let doháníme, zcela běžná – od malicherností, jako je vlajka, až po otázky lidského zdraví, jako je používání glyfosátu. Flintu do žita neházím a věřím, že všechny tyto i další návrhy nakonec během tohoto volebního období prosadím.
3 ROKY
Rok je pryč a já se toho spoustu, spoustu naučil! Názory však neměním a to nejen na konkrétní témata, ale především na ony staré garnitury, se kterými je to MNOHEM, MNOHEM horší než jsem tenkrát při volební kampani myslel. Nepěkných vazeb je spousta, existují i tam, kde by je člověk nečekal a občas to opravdu připomíná Cosa nostru.
Zbývají další tři roky a já budu pokračovat a nadále prosazovat volební program hnutí Změna, nejen proto, že jsem to slíbil, ale i proto, že mě to prostě baví – tuze baví.
VÝZVA
Původně jsem chtěl napsat takovou malou výzvu kolegům zastupitelům, ale neudělám to, ono totiž vyzývat k povznesení se nad osobní půtky asi fakt nemá smysl a řešení je asi fakt jen jedno – za tři roky u volebních uren. Do té doby je povinností zastupitelů dělat věci v souladu se svým nejhlubším svědomím, nebo aspoň já to tak dělám.
Jo, pořád platí, že se na mě můžete s čímkoliv obrátit a já rád pomůžu, když to dovedu! 🙂

Tadeáš Bača
z vaší vůle zastupitel