Náš zastupitel Tadeáš Bača k V. jednání zastupitelstva města Mohelnice:

📣Ve středu 27. 3. 2019 se uskutečnilo páté jednání zastupitelstva města. Přicházel jsem na něj s relativním klidem, protože na programu jednání nic zvláštního nebylo, to by ale nebyl starosta Kuba a Mohelnická demokracie aby si na nás něco nevymysleli! 🙈
V bodě „Informace starosty“ nám bylo oznámeno, že se starosta rozhodl rezignovat na (pro město zásadní) pozici v představenstvu VHZ, do které byl před měsícem za bouřlivých diskusí zastupitelstvem města navržen. V tomtéž bodě oznámil, že společně s MDDr. Ambrožem vybral svého nástupce, kterým je pro velkou část zastupitelů neznámý právník (vůbec nic proti němu!).
Jako hlavní důvod svého odstoupení uvedl starosta absolutní nepřipravenost ostatních členů představenstva (mezi nimi oblíbený starosta Zábřehu John, či trojnásobný starosta Dolní Studénky Sršeň)👍 a předkládání návrhů jejichž schválení může mít právní následky, zároveň s tím ve své prezentaci zmínil podezření na několik jasně korupčních jednání.
Dobře. Důvody si našel, jsou to ovšem takové důvody, které by mohl najít i v našem zastupitelstvu, neb i zastupitelé mohou chodit na jednání absolutně nepřipravení a stejně tak mohou i zastupitelé předkládat návrhy jejichž schválení může mít právní následky. Z tohoto pohledu je tedy jasné, že by měl opustit i pozici starosty města a vlastně všechny veřejné funkce, které jsou s tímto spojeny. No a pokud má podezření na korupční jednání, tak by měl neprodleně podat trestní oznámení!😬
Jednoduše, kvůli takovým věcem se z představenstev neutíká🚷, takové věci se běžně řeší, řeší, řeší, až se vyřeší.
V reakci na toto zcela nepřiměřené jednání starosty, kdy zásadní informaci oznámí ve stylu „dyť je to jedno“, bylo navrženo jeho odvolání, které spolu se mnou podpořilo ještě dalších 7 zastupitelů (včetně samotného starosty), návrh tak neprošel (pro schválení návrhu potřebujete většinu z celkového počtu zastupitelů tzn. 11).❎
Podařilo se nám však zabránit urychlené volbě zástupce města v představenstvu, která tak bude moct proběhnout řádně a důstojně na příštím jednání zastupitelstva města.✅
A ještě jednu (ne)zajímavůstku tohle zastupitelstvo mělo!
Opět byl porušován jednací řád, ale tentokrát fakt ve velkým! Zcela překvapivě (This is sarcasm🌍) byl porušován ze strany starosty Kuby, tedy toho, kdo si tento jednací řád vymyslel🤔 a protlačil silou na ustavujícím jednání zastupitelstva města.
Neustálé skákání do řeči, mnohonásobné překračování časových limitů a neustálé vypínání mikrofonu všem zastupitelům, kteří mají byť jen trochu jiný názor.😡
Tohle už se fakt musí řešit, pojďte vymyslet řešení s námi.💚🖤
Změna je možná!