Petice proti privatizaci bytů a rozsáhlých pozemků ve vlastnictví města Mohelnice

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice apelujeme na zastupitele a zastupitelky města Mohelnice, kteří rozhodují o nakládání s majetkem města, aby jasně odmítli jakoukoliv další privatizaci bytů a rozsáhlých pozemků, které se nachází ve vlastnictví města Mohelnice.
Odůvodnění:
1) městské nájemní byty tlačí celkovou výši nájmů a cen bytů a jiných nemovitostí dolů, čím více jich město má – tím nižší jsou ceny nájmů i nemovitostí ve městě. S každým prodaným městským bytem ceny naopak vzrůstají, což je v době silné bytové krize, která panuje napříč Českou republikou negativní jev, který poškozuje ekonomickou situaci města a tvoří jednu z příčin odlivu mladých a s tím spojeným zvyšováním průměrného věku obyvatelstva.
2) Rozprodej rozsáhlých městských pozemků výrazně snižuje možnost rozvoje města v budoucích letech. Do budoucna můžeme počítat s nárůstem lokálních ekonomik, kde budou hrát prim právě města a obce, která k tomuto budou potřebovat právě rozsáhlejší pozemky.
3) Město by se mělo starat o majetek s péčí řádného hospodáře, což znamená především udržování a rozšiřování majetku, nikoliv jeho privatizaci.

Kde podepsat?

Duhová čajovna
náměstí Svobody, Mohelnice

M+K klenoty
náměstí Svobody, Mohelnice

knihkupectví Karolínka
náměstí Svobody, Mohelnice